15 september: Duurzaam (ver-)bouwen in Veghel! O.a. vloerisolatie.

Duurzaam (ver-)bouwen in Veghel!

Duurzaam wonen en nog besparen ook? Dat is vast iets voor u! Woonlasten en energie worden immers steeds duurder. Toch zijn er zijn veel mogelijkheden om geld te besparen. Door de juiste maatregelen te nemen wordt tevens uw wooncomfort verhoogd. Neem nu bijvoorbeeld vloerisolatie.  Het milieu gaat erop vooruit als u de beganegrondvloer of bodem onder uw huis isoleert. Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Na vloerisolatie daalt het gasverbruik op jaarbasis met gemiddeld 325 m3. Onderzoek onder huiseigenaren die vloerisolatie lieten aanleggen geeft aan dat het huis minder tocht, gelijkmatiger warm is, en dat ze geen last meer hebben van vocht vanuit de kruipruimte.

En wanneer u een comfortabel huis heeft in een prettige woonomgeving, wilt u er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Ook als er onverwachte gebeurtenissen voorvallen, waardoor u minder mobiel bent in huis of wanneer u ouder wordt. Ook hier kunt u rekening mee houden als u een woning gaat bouwen of verbouwen.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Door optimaal gebruik te maken van beschikbare grondstoffen en energiebronnen en aandacht voor hergebruik levert u een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving.
Door een energiezuinig ontwerp, waarbij u zoveel mogelijk gebruik maakt van de zon als warmtebron en ramen zoveel mogelijk op het zuiden plaatst, kunt u fors besparen op uw energiekosten. Door gebruik te maken van ruime dakoverstekken, kunt u in de zomer tegelijkertijd een prima zonwering realiseren. Zorg voor een goed geïsoleerde woning. En denk na over duurzame energietoepassingen, zoals een zonneboiler, zonnepanelen of een KWO(koudewarmteopslag)-systeem. Nu goed nadenken over het energetisch ontwerp, kan u in de toekomst veel op leveren.

Aangenaam en gezond leven
Vloer- en wandverwarming heeft als voordeel dat er minder stof door de woning circuleert. Om een comfortabel binnenklimaat te realiseren is het belangrijk dat u de temperatuur en ventilatie goed kunt regelen. Zorg er ook voor dat ventilatieroosters en luchttoevoerkanalen goed te reinigen zijn en kies bij de aanschaf van apparatuur voor geluidsarme apparaten.

Let op de brand- en inbraakveiligheid van de woning. Maak de woning toegankelijk voor mensen met fysieke beperkingen, of bedenk op voorhand hoe de woning eenvoudig aan te passen is in de toekomst.

Aanpasbaar bouwen
Levensloopbestendig bouwen is ook een vorm van duurzaam bouwen. Levensloopbestendig betekent het zodanig bouwen van woningen dat mensen gedurende verschillende fasen van hun leven in dezelfde woning kunnen (blijven) wonen. Dit kunt u doen door aanpasbaar te bouwen. Dit wil zeggen dat u later kamers van functie kunt veranderen zonder al te grote kosten. Dat kunt u doen door binnenwanden demonteerbaar en verplaatsbaar te bouwen. Dit is een voordeel als u later ruimtes gemakkelijker wilt vergoten of juist verkleinen.

Maar ook met eenvoudige aandachtspunten kunt u een woning zodanig comfortabel maken dat u er langer kunt blijven wonen. Denk daarbij bv aan het aanbrengen van buitenverlichting bij de voor- en achterdeur, het voorkomen van onnodige hoogteverschillen en drempels, aanbrengen van makkelijk bedienbare roosters en zonweringen en het toepassen van gebruiksvriendelijk sanitair, bv een inloopdouche in plaat van een douchebak, een op praktische hoogte hangend toilet en een thermostaatkraan. En bekijk eens of het technisch mogelijk is om eventueel ooit een douchestoeltje op te hangen.

Wat kan de gemeente voor u doen?
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de woning en woonomgeving waar ze zich comfortabel voelen en gezien de groei van het aantal senioren is dat ook wenselijk. In 2012 is 15% van de Veghelse bevolking 65 jaar of ouder. In 2030 is ongeveer 25% van de Veghelse bevolking 65 jaar of ouder.

Leeftijdverdeling (%) in Veghel, 2011-2030

Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om zich voor te bereiden op de toekomst. De gemeente en haar partner Vivaan willen u daarbij graag op weg helpen. Op de website van Vivaan staat een vragenlijst. Deze lijst kan u kan helpen bij de inventarisatie van uw huidige situatie en bij het nemen van een besluit omtrent uw woonsituatie in de toekomst.

Wilt u meer weten? Kom op 15 september as naar de Woonbeurs om u te laten informeren. U bent er van harte welkom. Wij hopen u te mogen ontvangen op standnummer 1. Verrassend Veghel.

Bron: Gemeente Veghel