Eigen Huis: Isoleren van woningen niet verplichten

De PvdA stelt voor om huiseigenaren en woningcorporaties meer onder druk te zetten om huizen te isoleren. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat sympathiek tegenover de plannen van de PvdA die er voor moeten zorgen dat er vanaf 2015 geen huizen meer zijn met het ongunstige energielabel klasse F of G. Vereniging Eigen Huis is tegen de verplichting en ziet meer in stimuleringsmaatregelen.

Woningen met energielabel klasse F en G hebben vaak enkel glas, geen spouwmuren, geen isolatie en geen energiezuinige HRe-ketel. Huiseigenaren met een dergelijke energieverspillende woning zouden zelfs niet hun huis mogen verkopen, zo vindt de PvdA.

Vereniging Eigen Huis niet eens met PvdA-voorstel

Energiebesparing en woningisolatie staan meestal al hoog op het prioriteitenlijstje van huiseigenaren. Er is onder kopers en bezitters doorgaans veel aandacht voor het energiezuinig maken van de woning, zeker als er verbouwd wordt of gerenoveerd. De enorm gestegen energieprijzen en de aandacht voor het milieugevolgen geven daar alle aanleiding toe.

Vereniging Eigen Huis is daarom geen voorstander van verplichtingen, maar van stimuleringsmaatregelen die in de praktijk al goed blijken te werken. Dat er veel belangstelling voor energiebesparing en isolatie is, blijkt uit de animo voor subsidies voor bijvoorbeeld dubbel glas en zonnepanelen. Deze subsidies zijn vaak kort na introductie al overtekend.

Verbod op verkoop van energieonzuinige woning gaat te ver

Een verbod op de verkoop van een woning met een woning met een energielabel klasse F of G, vindt de vereniging veel te ver gaan en is volgens de vereniging ook niet mogelijk. Van eigenwoningbezitters kan niet verlangd worden dat zij voor de verkoop nog forse bedragen gaan investeren als zij daar zelf geen profijt meer van hebben.

Investeringen in energiebesparende maatregelen verdienen zich pas op termijn terug door een lagere energierekening en niet zozeer in een hogere verkoopprijs. Daarnaast zijn woningen met een F-of G-label veelal woningen waar de nieuwe eigenaar veel aan gaat veranderen. Na een jaar staat er vaak een sterk veranderde en verbeterde woning.

Isolatie aan nieuwe eigenaar overlaten

Isolatie is iets wat bij verbouwing en verbetering automatisch wordt meegenomen. Het is ook logischer om de combinatie van verbouwing en isolatieverbetering aan de nieuwe eigenaar over te laten die dat geheel naar eigen wens kan laten uitvoeren. Het alternatief is dat zaken over gedaan moeten worden, wat een verspilling aan materiaal en geld oplevert.

Bron: Vereniging Eigen Huis